Arbeta med utdatastilar

Med hjälp av utdatastilar kan du fånga in inställningar för utskrift och visning i PDF- och EPS-format. Du kan använda utdatastilar när du använder kommandona Arkiv > Skriv ut, Arkiv > Exportera > Spara sida som EPS och Arkiv > Layout > Exportera som PDF. QuarkXPress innehåller förvalda inställningar för alla utdataalternativ. Dessa inställningar kan ligga som grund för de ändringar du behöver göra så att inställningarna anpassas efter dina behov. Du kan också skapa utdatastilar från scratch.

Så här skapar du en utdatastil:

  1. Välj Redigera > Utdatastilar. Dialogrutan Utdatastilar visas.
    QuarkXpress db output styles Arbeta med utdatastilar

    Skapa, importera, exportera, redigera och ta bort utdatastilar i dialogrutan Utdatastilar.

  2. Välj ett alternativ i menyn Ny.
  3. Ange ett namn för stilen i fältet Namn.
  4. Ange inställningarna i panelerna. Information om EPS-alternativ finns i “Exportera en layout i EPS-format“. Information om PDF-alternativ finns i “Exportera en layout i PDF-format“.
  5. Klicka på OK.
  6. Klicka på Spara.
Överordnat ämne: Utdata

Arbeta med utdatastilar