Exportera layouter

Med kommandona för Export, Skriv ut etc, kan du skicka utdatafiler i följande format:

  • PostScript (PS)
  • Encapsulated PostScript (EPS)
  • Portable Document Format (PDF), med eller utan PDF/X-verifiering
  • HyperText Markup Language (HTML)
  • Extensible HyperText Markup Language (XHTML)
  • Extensible Markup Language (XML)
  • Extensible Stylesheet Language (XSL)
  • Extensible Stylesheet Language Translator (XSLT)

Du kommer åt exportalternativen genom att välja Arkiv > Exportera eller klicka på knappen Exportera QuarkXpress btn export Exportera layouter.

Den aktiva layouttypen avgör vilka exportalternativ som är tillgängliga i QuarkXPress. När en utskriftslayout visas är exempelvis kommandot för export av en webblayout i HTML-format (Arkiv > Exportera > HTML) inte tillgängligt.

Överordnat ämne: Utdata

Exportera layouter