Exportera en layout i EPS-format

När du exporterar en layoutsida som en EPS-fil (Encapsulated PostScript), kandu ange ett filnamn och en plats och ställa in flera EPS-exportparametrar (med anpassade inställningar eller en EPS-utdatastil). Så här använder du de grundläggande EPS-exportinställningarna:

 1. Välj Arkiv > Exportera > Sida som EPS. Dialogrutan Sida som EPS visas.
 2. Ange ett nytt namn i fältet Sida.
 3. Välj ett alternativ i menyn EPS-stil om du vill använda en befintlig utdatastil:
 4. Klicka på Alternativ om du vill ändra utdatainställningarna. Använd panelerna i dialogrutan för att styra den exporterade filens format.
  • Välj ett alternativ i menyn EPS-stil om du vill använda en EPS-utdatastil: Välj Ny utdatastil för EPS-filer om du vill skapa en EPS-utdatastil från de aktuella inställningarna.
  • Välj ett alternativ i menyn Format om du vill ange ett format för EPS-filen.
  • I panelen Allmänna anger du EPS-filens skala, formatet på EPS-filens förhandsvisning, om sidans vita områden ska behandlas som genomskinliga eller ogenomskinliga i EPS-filen och om EPS-filens utdata ska skickas som ett uppslag.
  • I panelen Färg väljer du en utdatainställning för EPS-filen och vilka plåtar som ska inkluderas.
  • I panelen Teckensnitt anger du vilka teckensnitt som är inbäddade i den exporterade EPS-filen.
  • I panelen Märken anger du passmärkenas placering, bredd och längd i EPS-filen.
  • I panelen Utfallning anger du om utfallningen ska vara symmetrisk eller assymetrisk och hur långt den ska sträcka sig runt EPS-filen.
  • I panelen Genomskinlighet aktiverar och stänger du av genomskinligheten och styr upplösningen för komprimerade objekt i EPS-filen.
  • I panelen OPI anger du alternativen för hur originalbilder i full upplösning ska inkluderas i EPS-filen och styr TIFF- och EPS-alternativen var för sig.
  • I panelen JDF anger du om en JDF-fil (Job Definition Format) ska skapas samtidigt som EPS-filen. Du kan välja att göra detta om du använder Job Jackets i ett JDF-arbetsflöde.
  • Använd panelen Avancerade för att välja om EPS-filen håller sig till PostScript Level 2 eller PostScript Level 3.
 5. Klicka på OK. (Klicka på Fånga inställningar för att fånga de aktuella inställningarna utan att skapa en EPS-fil. )
 6. Klicka på Spara.
Överordnat ämne: Exportera layouter

Exportera en layout i EPS-format