Exportera en layout i PDF-format

Så här exporterar du den aktiva layouten i PDF-format:

 1. Välj Arkiv > Exportera > Layout som PDF. Dialogrutan Exportera som PDF visas.
 2. Ange ett nytt namn i fältet Sidor.
 3. Välj ett alternativ i menyn PDF-stil om du vill använda en befintlig utdatastil:
 4. Klicka på Alternativ om du vill ändra utdatainställningarna. Använd panelerna i dialogrutan för att styra den exporterade filens format.
  • Ange en PDF-utdatastil genom att välja ett alternativ i menyn PDF-stil: Välj Ny utdatastil för PDF om du vill skapa en PDF-utdatastil från de aktuella inställningarna.
  • Välj ett alternativ i menyn Verifiering om du vill använda PDF/X-verifiering. De tillgängliga alternativen inkluderar PDF/X 1a och PDF/X 3. Observera att verifieringstypen PDF/X 1a endast tillåter CMYK- och dekorfärger, men verifieringstypen PDF/X 3 gör att du kan inkludera färger och bilder som använder andra färgområden och även ICC-färgprofiler (som definieras i käll- och utdatainställningarna för färghantering).
  • I panelen Färg anger du om du vill skapa komposit utdata eller separationer, du väljer även en utdatainställning för PDF-filen och vilka plåtar som ska inkluderas.
  • I panelen Kompression anger du kompressionsalternativen för olika bildtyper i PDF-filen.
  • I panelen Sidor anger du om uppslag ska exporteras, om du vill exportera varje sida som en enskild PDF-fil, om du vill inkludera tomma sidor och om du vill bädda in en miniatyr av PDF-filen.
  • I panelen Märken anger du passmärkenas placering, bredd och längd i PDF-filen.
  • I panelen Hyperlänkar anger du hur länkar och listor från layouten exporteras och hur hyperlänkar ska visas i PDF-filen. Du kan också använda den här panelen för att ange den förinställda zoomningen i PDF-filen.
  • I panelen Metadata kan du ange vad som ska visas i fliken Beskrivning i dialogrutan Dokumentegenskaper i Adobe Acrobat Reader.
  • I panelen Teckensnitt anger du vilka teckensnitt som är inbäddade i den exporterade PDF-filen.
  • I panelen Utfallning anger du hur utfallningen ska hanteras i PDF-filen.
  • Använd panelen Lager för att ange vilka lager som ska inkluderas i PDF-filen och för att skapa PDF-lager från lager i QuarkXPress-layouten.
  • Använd panelen Genomskinlighet för att styra hur genomskinliga objekt slås samman. Du kan inaktivera sammanslagningen och bevara de genomskinlighetsförhållandena i den exporterade PDF-filen genom att klicka på Exportera ursprunglig genomskinlighet. Markera Ignorera sammanslagning av genomskinlighet för att skicka objekt utan hänsyn till deras genomskinlighet. Klicka på Slå samman genomskinlighet för att aktivera sammanslagningen.

  När sammanslagningen är aktiverad kan du ange vilken upplösning som ska användas för att rastrera bilder som inkluderar vektordata i ett genomskinlighetsförhållande. Det gör du genom att klicka på menyn Vektorbilder och välja eller ange ett dpi-värde. Den här inställningen gäller bara när sammanslagning är aktiverad.

  Ange en upplösning för övertoningar (oavsett om sammanslagning är aktiverad eller ej) genom att klicka på menyn Övertoningar och välja eller ange ett dpi-värde. Ange en upplösning för rastrering av bakomliggande skuggor (oavsett om sammanslagning är aktiverad eller ej) genom att klicka på menyn Skuggor och välja eller ange ett dpi-värde.

  Ange en upplösning för roterade och skjuvade objekt när sammanslagning är aktiverad genom att markera Uppsampla rotationer och ange sedan ett värde i fältet Till. Fältet Till bör vara minst lika med det högsta upplösningsvärdet i något av fälten Vektorbilder, Övertoningar och Skuggor.

  Du kan styra upplösningen för sammanslagen genomskinlighet i importerade PDF- och Adobe Illustrator-filer genom att ange ett värde i fältet Sammanslagen upplösning.

  Anm: Exportera ursprunglig genomskinlighet är inte tillgänglig om du väljer PDF/X–1a: 2001 eller PDF/X–3: 2002 i menyn Verifiering. Funktionen är inte heller tillgänglig om du väljer Separationer i menyn Läge i panelen Färg.

  • I panelen OPI anger du alternativen för hur originalbilder i full upplösning ska inkluderas i PDF-filen (detta alternativ är inte tillgängligt när du väljer PDF/X 1a eller PDF/X 3 i menyn Verifiering).
  • I panelen JDF anger du om en JDF-fil (Job Definition Format) ska skapas samtidigt som PDF-filen. Du kan välja att göra detta om du använder Job Jackets i ett JDF-arbetsflöde.
  • I panelen Sammanfattning visas en sammanfattning av de markerade PDF-exportalternativen.
 5. Klicka på OK. Klicka på Fånga inställningar för att spara de aktuella inställningarna utan att skapa en PDF-fil.
 6. Klicka på Spara.
Anm: Om du använder ett destilleringsprogram från en annan programleverantör, och du vill skapa en PostScript-fil, ändrar du inställningarna i panelen PDF i dialogrutan Inställningar (menyn QuarkXPress/Redigera). Mer information finns i avsnittet “Inställningar – Program – PDF“.
Överordnat ämne: Exportera layouter

Exportera en layout i PDF-format