Skapa en PostScript-fil

Skapa en PostScript-fil från en layout genom att öppna panelen PDF i dialogrutan Inställningar (QuarkXPress/Redigera > Inställningar) och markera Skapa en PostScript -fil som ska destilleras senare. När du väljer Arkiv > Exportera > Layouter som PDF, skapar QuarkXPress en PostScript-fil med det namn ochden plats som du anger istället för att skapa en PDF-fil.

Överordnat ämne: Exportera layouter

Skapa en PostScript-fil