Kompressions- och produktionsproblem

Eftersom PostScript inte förstår genomskinlighet, simuleras genomskinligheten genom att komprimera utskriftsdata och ändra sidelementen för att producera den avsedda designen. Kompressionen sker endast i utskriftsdata–när objekten matas in i utskriftsmotorn–så dina QuarkXPress-layouter ändras aldrig. Så här fungerar kompression i QuarkXPress:

Blocken bryts först ner i mindre delar, genomskinliga element identifieras och förhållanden mellan diskreta former (inklusive textkonturer) dekonstrueras. Områden som inte behöver rastreras fylls med en ny färg som skapas av befintliga färger som förenas. (Områden med Ingen eller 0% opacitet behöver inte komprimeras om de inte används för övertoningar och bilder.)

Områden som behöver rastreras ger beskärningsbanor. (Halvt ogenomskinliga bilder, skuggor, halvt ogenomskinliga övertoningar och halvt ogenomskinliga objekt som överlappar sidelement måste rastreras.)

Inställningarna i panelen Genomskinlighet i dialogrutan Skriv ut (menyn Arkiv) styr utskriftsupplösningen för sidelement som rastreras pga genomskinlighet eller bakomliggande skuggor. Ytterligare information finns under “Panelen Genomskinlighet“.

Svällning behövs i allmänhet inte när du arbetar med förhållandet mellan olika objekts genomskinlighet. När svällningen träder i kraft, ärver de banor som skapades vid nedbrytningen av block övertrycksinställningarna för ogenomskinliga objekt. Krympning och spridning som har ställts in för genomskinliga objekt ignoreras. Alla andra objekt som skapas när blocken bryts ner ställs in på ursparning och körs genom QuarkXPress standardsvällning när separationerna bearbetas i programmet.

Genomskinliga sidelement komprimeras alltid vid export till PDF-format.

Överordnat ämne: Utdata

Kompressions- och produktionsproblem