Använda inställningarna i dialogrutan Skriv ut

Så här skriver du ut en utskriftslayout:

 1. Välj Arkiv > Skriv ut (Kommando+P/Ctrl+P). Dialogrutan Skriv ut visas.
 2. Välj en skrivardrivrutin genom att välja ett alternativ i menyn Skrivare.
  • Endast Windows: Om du klickar på knappen Egenskaper öppnas en dialogruta med inställningar som gäller för den skrivardrivrutin du har valt. Ytterligare information om alternativen i denna dialogruta eller om hur du installerar skrivare, finns i dokumentationen som medföljer Microsoft Windows.
 3. Ange utskriftsalternativ på ett av följande sätt:
  • Välj ett alternativ i menyn Utskriftsstil om du vill använda en befintlig utdatastil:
  • Om du vill konfigurera utskriftsalternativen manuellt använder du inställningarna i dialogrutans nedre hälft. Den här delen av dialogrutan Skriv ut är uppdelad i paneler. Visa en panel genom att klicka på dess namn i listan längst ned till vänster. Mer information finns under “Dialogrutan Skriv ut.”
  • Om du vill fånga de utskriftsalternativ som är valda för närvarande som en ny utdatastil väljer du Ny utdatastil för utskrift i menyn Utskriftsstil.
 4. Ange hur många kopior du vill skriva ut genom att skriva in ett värde i fältet Antal.
 5. Ange vilka sidor du vill skriva ut i fältet Sidor. Du kan ange att du vill skriva ut sidintervall, sidor som inte är i följd eller en kombination av sidintervall och sidor som inte är i följd. Använd kommatecken och bindestreck när du definierar en följd av sidor eller enstaka sidor. Om du exempelvis har en layout på 20 sidor och vill skriva ut sidan 3 till 9, sidan 12 till 15 och sidan 19, ska du ange 3–9, 12–15, 19 i fältet Sidor.
 6. Ange om du bara vill skriva ut ojämna, jämna eller alla sidor genom att välja ett alternativ i menyn Sidsekvens. Alla (den förvalda inställningen) skriver ut alla tillhörande sidor. När du väljer Ojämna skrivs endast sidor med ojämna sidnummer ut. När du väljer Jämna skrivs endast sidor med jämna sidnummer ut.
 7. Om du vill att dokumentet ska skrivas ut i mindre eller större format anger du en procentsats i fältet Skala. Förinställningen är 100%.
 8. Markera Sortera om du skriver ut två eller flera kopior av layouten, och du vill att kopiorna ska matas ut ur skrivaren i turordning. Om Sortera är avmarkerat skriver QuarkXPress ut flera kopior av varje sida åt gången.
 9. Markera Uppslag för att skriva ut uppslag (sidor som är sammanfogade horisontellt) sida vid sida på film eller papper.
 10. Markera Omvänd utskrift om du vill skriva ut en flersidig layout i omvänd ordning. Den sista sidan i layouten skrivs ut först.
 11. Markera Anpassa till utskriftsområde om du vill förstora eller förminska sidstorleken i dokumentet så att den passar i det utskrivbara området på det material som är markerat för närvarande.
 12. Endast Mac OS: Klicka på knappen Skrivare för att öppna dialogrutan för skrivardrivrutinen. I dokumentationen som medföljde datorn finns ytterligare upplysningar.
 13. Klicka på Skriv ut för att skriva ut layouten.
 14. Klicka på Avbryt för att stänga dialogrutan Skriv ut utan att spara inställningarna eller skriva ut layouten.
  Anm: Området högst upp till höger i dialogrutan Skriv ut är förhandsvisningsområdet. Denna bild visar hur sidorna kommer att se ut när de skrivs ut på utdataenheten.
Överordnat ämne: Utskriftslayouter

Använda inställningarna i dialogrutan Skriv ut