Förhandsvisningsområdet

Dialogrutan Skriv ut (menyn Arkiv) för utskriftslayouter ger en grafisk representation av den färdiga sidan i området som kallas för förhandsvisningsområdet. Förhandsvisningsområdet visar inte de faktiska objekten på layoutsidorna utan visar sidans form och orientering i förhållande till målmediet.

  • Den blå rektangeln representerar layoutsidan.
  • Den gröna rektangeln representerar det utskrivbara området för markerat material.
  • En svart rektangel representerar medieområdet när du har valt en arkmatad enhet i menyn PPD (panelen Enhet).
  • Ett grått område runt layouten visar utfallningar när en utfallningsinställning har valts i XTensions-programmet Custom Bleeds (panelen Utfallning).
  • Om sidans storlek, inklusive skärmärken och/eller utfallning, är större än utskriftsmediets utskrivbara område, indikerar ett rött område de delar av layouten som finns utanför det utskrivbara området och som därför kommer att klippas av. Om Automatisk delning är aktiverat i panelen Sidor visas inte det röda området.
  • Bokstaven “R” illustrerar rotation, positivt/ negativt och vändning.
  • Pilen till vänster om den grafiska förhandsvisningen indikerar filmens eller sidmatningens riktning.
  • Under den grafiska förhandsvisningen finns två mindre symboler: Symbolen med separata ark indikerar att du har markerat en utskriftsenhet för arkmatat papper i menyn PPD (panelen Enhet), medan en valsmatningssymbol indikerar att du har valt en valsmatad utskriftsenhet i menyn PPD. Frågetecknet är en knapp som visar en förklaring av de olika färger som används i förhandsvisningsområdet.
  • Om passmärken har aktiverats (panelen Märken), visas även dessa i förhandsvisningsområdet.
  • Om Miniatyrer har markerats (panelen Sidor), visas en förhandsvisningsbild med miniatyrer.
Överordnat ämne: Dialogrutan Skriv ut

Förhandsvisningsområdet