Panelen Färg

Använd panelen Färg för att styra färgen på utskrifter och visning på skärmen.

  • Välj Komposit på menyn Läge om du vill skriva ut alla färger på en sida. Välj Separationer i menyn Läge om du vill trycka en plåt för varje sida (för användning på en fyrfärgspress). Mer information om komposit utskrift finns under “Skriva ut komposit färg“. Mer information om separationer finns under “Trycka färgseparationer“.
  • Ange inställningarna för utskriftsenheten eller tryckpressen genom att välja ett alternativ i menyn Inställning. Mer information om färghantering finns under “Källinställningar och utdatainställningar“.
  • Ange den förvalda rasterpunktformen och frekvensen i menyerna Rastrering och Frekvens drop-down menus. Alternativet Skrivare i menyn Rastrering låter utskriftsenheten avgöra vilka rasterpunktsinställningar som ska användas.
  • Använd reglagen i listan med plåtar för att endast trycka vissa plåtar och för att styra rastreringsalternativen för de enskilda plåtarna.
Överordnat ämne: Dialogrutan Skriv ut

Panelen Färg