Panelen Genomskinlighet

I panelen Genomskinlighet kan du ange hur genomskinligheten ska hanteras vid exporten.

  • Inställningen Vektorbilder gör att du kan ange en upplösning för rastrering av bilder som inkluderar vektordata när de ingår i ett genomskinlighetsförhållande. I normala fall är det bäst att använda ett relativt högt värde för vektorbilder, eftersom de ofta innehåller skarpa linjer som ser ojämna ut vid lägre upplösningar. Det här fältet styr även återgivningsupplösningen för bitmappade ramar i ett genomskinlighetsförhållande.
  • Inställningen Övertoningar gör att du kan ange en upplösning för övertoningar när de ingår i ett genomskinlighetsförhållande. Övertoningar kan vanligtvis rastreras vid en ganska låg upplösning eftersom de inte innehåller skarpa kanter.
  • Inställningen för bakomliggande Skuggor gör att du kan ange vid vilken upplösning bakomliggande skuggor ska rastreras. Det här värdet kan vara relativt lågt, så länge du inte skapar bakomliggande skuggor med en Oskärpa på noll.

Om du väljer ett lägre upplösningsvärde för ett eller flera av dessa fält kan du dra ner på den tid det tar att slå samman bilderna och bearbetningstiden minskar när du skickar den färdiga layoutens utdata för tryck eller skärmvisning.

Om roterade eller skjuvade objekt ingår i ett genomskinlighetsförhållande måste de rastreras innan de skickas till rippen. Eftersom rotation och skjuvning ofta försämrar kvaliteten på bilder i låg upplösning, kan QuarkXPress uppsampla sådana objekt innan de roteras eller skjuvas, och därmed försämras bilderna inte alls lika mycket. Markera Uppsampla rotationer om du vill ställa in den uppsamplade upplösningen manuellt för roterade eller skjuvade objekt och bilder som ingår i ett genomskinlighetsförhållande. Om du använder lågupplösningsvärden och ett roterat eller skevt objekt verkar fyrkantigt eller otydligt kan du markera den här rutan och sedan ange ett värde i fältet Till. Fältet Till bör vara minst lika med det högsta upplösningsvärdet i något av fälten Vektorbilder, Övertoningar och Skuggor.

I fältet dpi för bilder som är mindre än kan du ange över vilket värde roterade eller skjuvade objekt inte ska uppsamplas. Syftet med det här fältet är att förhindra att roterade eller skjuvade objekt som ligger nära värdet för Uppsampla rotationer till uppsamplas i onödan. Det här värdet bör vanligtvis ställas in på ungefär 100 dpi mindre än värdet för Uppsampla rotationer till.

Markera Ignorera sammanslagning av genomskinlighet för att skriva ut objekt utan hänsyn till deras genomskinlighet. Alla objekt behandlas som 100% ogenomskinliga, oavsett vilket opacitetsvärde som används, och bakomliggande skuggor och masker ignoreras. Det här alternativet kan vara användbart för felsökning av problem som uppstår vid utskrift eller export av layouter med genomskinlighet.

Du kan styra upplösningen för den sammanslagna genomskinligheten i importerade PDF- och Adobe Illustrator-filer genom att ange ett värde i fältet Sammanslagen upplösning.

Anm: Sammanslagningsfunktionen rastrerar endast ett område om det innehåller ett rasterelement, exempelvis en bakomliggande skugga, en övertoning, en halvgenomskinlig bild eller en bild som har maskerats med en alfakanal. Sammanslagningsfunktionen rastrerar inte områden med heltäckande färg (oavsett om de består av halvgenomskinliga lager) om inte dessa områden har överlappats av ett rasterelement.
Överordnat ämne: Dialogrutan Skriv ut

Panelen Genomskinlighet