Panelen JDF

I panelen JDF kan du ange om du vill spara en JDF-fil från projektets Job Jackets-struktur. När du markerar Skriv ut JDF, blir listan Inkludera kontakt för Job Jacket tillgänglig. Välj en kontakt bland kontaktresurserna i projektets Job Jacket-struktur.

Överordnat ämne: Dialogrutan Skriv ut

Panelen JDF