Panelen OPI

I panelen OPI kan du styra inställningarna för Open Prepress Interface (OPI).

  • Markera OPI aktiv om du inte använder en OPI-server.
  • Markera Inkludera bilder för att inkludera TIFF- eller EPS-bilder i utdataströmmen.
  • Markera Låg upplösning för att inkludera de TIFF-bilder i låg upplösning som används i layouten, istället för versioner i hög upplösning.

Om programmet inte hittar någon högupplösningsfil för en EPS-bild används förhandsvisningsbilden istället.

Anm: Panelen OPI är endast tillgänglig om XTensions-programmet OPI har installerats.
Överordnat ämne: Dialogrutan Skriv ut

Panelen OPI