Komposit utskrift i färg

Så här skriver du ut med komposit, eller sammansatt färg (istället för att använda färgseparationer):

 1. Öppna panelen Färg i dialogrutan Skriv ut (menyn Arkiv).
 2. Välj Komposit i menyn Läge.
 3. Välj ett alternativ i listan Inställning:
  • Gråskala
  • Komposit CMYK
  • Komposit RGB
  • Komposit CMYK och dekorfärg (skriver ut med komposit PostScript, för en enhet som stöder In-RIP-separationer).
  • Som den är (beskriver färgade objekt som använder källfärgrymder när du skriver ut på en komposit PostScript-färgskrivare).
  Anm: Menyn Inställning innehåller även alla separationsbaserade utdatainställningar som du skapade i dialogrutan Standardinställningar för utdata (Redigera > Utdatainställningar).
 4. Välj Konventionell eller Skrivare i menyn Rastrering. Alternativet Konventionell använder rastertäthetsvärden som har beräknats av QuarkXPress. Alternativet Skrivare använder de rastertäthetsvärden som gäller på den valda skrivaren och när du väljer detta alternativ skickar inte QuarkXPress några rastreringsdata.
 5. Om du vill ange en annan täthet än den förinställda ska du skriva in ett lpi-värde (linjer per tum) i fältet Täthet eller välja ett alternativ i menyn Täthet.
Överordnat ämne: Utskriftslayouter

Komposit utskrift i färg