Skriva ut färgseparationer

Så här skriver du ut färgseparationer:

 1. Öppna panelen Färg i dialogrutan Skriv ut (menyn Arkiv).
 2. Välj Separation i menyn Läge.
 3. Välj ett alternativ i listan Inställning:
  • Alternativet Process och dekor producerar plåtar för process- och dekorfärger som används i layouten.
  • Alternativet Konvertera till process konverterar alla färger i filen till processfärger (när dokumentet trycks) och skriver ut fyrfärgsplåtar.
  • Alternativet In-RIP-separationer skriver ut alla process- och dekorfärgsplåtar och utdatan är i sammansatt kompositformat. Den PostScript-fil som ska skrivas ut innehåller dock separationsdata.

  Alternativet In-RIP-separationer ska bara markeras om du använder en utskriftsenhet av typen PostScript level 3. Observera att menyn Inställning även innehåller alla separationsbaserade utdatainställningar som finns upptagna i dialogrutan Standardinställningar för utdata (Redigera > Utdatainställningar).

 4. Om du vill ange en annan täthet än den förinställda ska du skriva in ett lpi-värde (linjer per tum) i fältet Täthet eller välja ett alternativ i menyn Täthet.
 5. Listan längst ned i panelen Färger visar vilka plåtar som används i layouten, och de förvalda inställningarna för Raster, Täthet, Vinkel och Funktion. De förvalda inställningarna i listan med plåtar ger i allmänhet rätt utskriftsresultat. Men du kan behöva justera dem för dina speciella omständigheter. Om det står ett streck i en spalt kan du inte redigera posten i spalten.
  • Avmarkera plåten i kolumnen Skriv ut om du inte vill att en enskild separationsplåt ska skrivas ut eller markera plåten och välj Nej i popupmenyn Skriv ut.
  • Spalten Plåt visar en lista över dekorfärger och processfärger i dokumentet när du väljer Separationer i menyn Läge. Menyn Inställning högst upp i panelen Färger anger vilka layoutplåtar som finns med på listan.
  • I menyn Raster kan du ange en annan rastervinkel för en dekorfärg. De förinställda bildskärmsvärdena för dekorfärg anges i menyn Raster i dialogrutan Redigera färger (Redigera > Färger > Ny).
  • I spalten Täthet visas ett värde som anger linjerastrets täthet. Detta är antalet linjer per tum (lpi) som kommer att användas för varje färgplåt. Om du inte vill använda det förinställda värdet för en plåt kan du öppna dialogrutan Täthet/Annan genom att välja Annan i menyn Täthet.
  • Spalten Vinkel visar rastervinkeln för varje färgplåt. Om du inte vill använda det förinställda värdet för en plåt kan du öppna dialogrutan Täthet/Annan genom att välja Annan i menyn Täthet.
  • Om du vill ange alternerande punktformer i utskrivna raster ska du välja ett alternativ i menyn för spalten Funktion.
Överordnat ämne: Utskriftslayouter

Skriva ut färgseparationer