Uppdatera sökvägar till bilder

QuarkXPress använder två olika typer av information för importerade bilder: låg upplösning och hög upplösning. Data med låg upplösning används för att visa förhandsvisningsbilder. När du skriver ut letar programmet reda på de högupplösningsdata som ingår i bildfilerna med hjälp av sökvägarna till bilderna.

Bildens sökväg etableras när du importerar en bild till ett QuarkXPress-dokument. QuarkXPress sparar informationen om varje bilds sökväg och vid vilken tidpunkt bilden senast ändrades.

Om en bild flyttas eller ändras efter det att den har importerats får du ett meddelande från QuarkXPress när du kör kommandot Skriv ut eller kommandot Samla ihop för utskrift (menyn Arkiv).

Anm: Om du låter bilderna vara i samma mapp som QuarkXPress-dokumentet, behöver du inte hålla reda på sökvägarna till bilderna. QuarkXPress kan alltid “hitta” bilder som är i samma mapp som dokumentet, vare sig bilden befann sig i denna mapp eller ej när den importerades.

Open Prepress Interface-system (OPI) ersätter högupplösningsbilder och separerar skannade fullfärgsbilder på förhand. Om du använder denna typ av system vid tryckningen kan du t.ex. importera en RGB-TIFF-bild i låg upplösning i ett dokument och ange att QuarkXPress automatiskt ska skriva in OPI-kommentarer så att lågupplösningsbilderna byts ut mot högupplösningsbilder när dokumnetet trycks. Olika typer av OPI-system byter ut bilder på olika sätt.

Överordnat ämne: Utskriftslayouter

Uppdatera sökvägar till bilder