Arbeta med Job Jackets

Informationen i Job Jackets lagras i XML-format. QuarkXPress har dock ett mångsidigt gränssnitt som gör det lätt att skapa och ändra Job Jackets. Följande ämnen beskriver själva stommen i användargränssnittet för Job Jackets.

Överordnat ämne: Job Jackets

Arbeta med Job Jackets