Arbeta med resurser: Avancerat läge

“Resurser” är en allmän kategori som beskriver de flesta av komponenterna som utgör Job Jackets och Job Ticket. Resurser inkluderar allt från typografimallar till specifikationer för sidstorleken. I avsnitten nedan beskrivs hur du får åtkomst till, skapar och uppdaterar resurser i det avancerade fönstret i dialogrutan Job Jackets-hantering (menyn Övrigt):

Anm: Den som är ansvarig för jobbet kommer att använda det här förfarandet ofta, för olika ändamål. En layoutare behöver å andra sidan kanske aldrig använda det här förfarandet.

Överordnat ämne: Job Jackets

Arbeta med resurser: Avancerat läge