Komma åt resurser: Avancerat läge

Innan du kan arbeta med en resurs måste du hämta den. Så här får du åtkomst till en resurs:

  1. Öppna dialogrutan Job Jackets-hantering (menyn Övrigt).
  2. Om det bara visas en lista i dialogrutan klickar du på Avancerade inställningar för att visa panelen Avancerade.
  3. I listan till vänster öppnar du QuarkXpress btn job jackets open JJ Komma åt resurser: Avancerat läge eller skapar QuarkXpress btn job jackets new Komma åt resurser: Avancerat läge en Job Jackets-fil. Resurskategorierna i Job Jackets-filen visas i alfabetisk ordning i listan längst upp till höger.
  4. Om du vill arbeta med resurser som är specifika för en Job Jackets-struktur väljer du Job Jackets-målstrukturen i listan till vänster. Observera att de resurskategorier som inte är tillgängliga representerar resurser som måste anges på Job Ticket-nivå.
  5. Om du vill arbeta med resurser som är specifika för en Job Ticket visar du Job Jackets-strukturen och skapar QuarkXpress btn job jackets new JTT Komma åt resurser: Avancerat läge, duplicerar QuarkXpress btn job jackets duplicate JTT Komma åt resurser: Avancerat läge eller importerar QuarkXpress btn job jackets import ticket Komma åt resurser: Avancerat läge en Job Ticket. Sedan kontrollerar du att rätt Job Ticket mål är markerad i listan till vänster. Observera att nedtonade resurskategorier representerar resurser som måste anges på Job Jackets-nivå.
  6. Välj en resurstyp i listan längst upp till höger. De resurser av den valda typen som redan finns visas i listan nederst till höger.
    QuarkXpress db job jackets manager advanced Komma åt resurser: Avancerat läge

    Använd dialogrutan Job Jackets-hantering för att visa, skapa, duplicera, ta bort, importera och exportera resurser.

Komma åt resurser: Avancerat läge