Låsning av Job Jackets

För att undvika att två personer försöker redigera en resurs samtidigt låses delade Job Jackets-filer under följande omständigheter:

 • När användaren av ett projekt som delar en Job Jackets-fil visar dialogrutan Redigera Job Ticket (Arkiv > Job Jackets > Modifiera Job Jacket), låser QuarkXPress denna Job Jackets-fil.
 • När en användare visar dialogrutan Job Jackets-hantering (menyn Övrigt), låser QuarkXPress alla Job Jackets-filer som visas i dialogrutan Job Jackets-hantering.
 • Om användaren i ett projekt som delar en Job Jackets-fil skapar, duplicerar, redigerar eller tar bort en resurs i den delade Job Jackets-filen låses Job Jackets-filen. Exempel: Tara arbetar i ett projekt där man delar Job Jackets-filen “Produktlista”. Hon väljer Redigera > Färger och börjar modifiera en färg i projektets jobbkort. Då låses alla delade resurser i Job Jackets-filen “Produktlista” så att bara Tara kan modifiera dem.

När en Job Jackets-fil är låst gäller följande:

 • Det går det inte att skapa ett nytt projekt från en Job Ticket-mall i denna Job Jackets-fil.
 • Det går det inte att länka ett projekt till Job Jackets-filen.
 • Det går det inte att öppna dialogrutan Redigera jobbkort (Arkiv > Job Jackets > Modifiera jobbkort) för ett projekt där Job Jackets-filen delas.
 • Det går det inte att öppna dialogrutan Job Jackets-hantering (menyn Övrigt) men du kan inte redigera den låsta Job Jackets-filen eller någon av filens Job Ticket.
 • Det går det inte att redigera en delad resurs i Job Jackets-filen. Exempel: Tara har låst Job Jackets-filen “Produktlista”. Samuel väljer Redigera > Färger och försöker modifiera en färg i projektets jobbkort. Färgen tonas ned och är inte tillgänglig förrän Tara låser upp Job Jackets-filen.
 • Det går det inte att lägga till en layout eller ändra namnet på en befintlig layout i ett projekt där man delar Job Jackets-filen.
 • Det går det inte att redigera en regel från dialogrutan Utvärdering av layout (Arkiv > Job Jackets > Utvärdera layout).

En låst Job Jackets-fil låses upp när följande åtgärder inträffar:

 • När användaren med låset stänger dialogrutan Redigera Job Ticket.
 • När användaren med låset stänger dialogrutan Job Jackets-hantering.
 • När användaren med låset slutför redigering av en resurs i den delade Job Jackets-filen. I ovanstående exempel skulle detta vara när Tina klickar på Spara eller Avbryt i dialogrutan Färger när den delade färgen har ändrats.
Anm: Eftersom Job Jackets kan låsas är det viktigt att du bara öppnar dialogrutorna Redigera Job Ticket och Job Jackets-hantering om det är absolut nödvändigt och att du stänger dem så fort du har slutfört ett arbete med dem.
Anm: Om du öppnar dialogrutan Job Jackets-hantering (menyn Övrigt) och ser att det inte går att redigera Job Jackets-filen som tillhör projektet, är filen förmodligen låst av en annan användare.

Överordnat ämne: Job Jackets

Låsning av Job Jackets