Så här fungerar Job Jackets

Job Jackets har två huvudsakliga syften:

  • Den tillåter att den som är ansvarig för jobbet kan skapa detaljerade specifikationer för utskrifts- och webblayouter.
  • Om du vill att en layoutare ska kunna skapa projekt och layouter från de här specifikationerna, delar du specifikationerna med andra originalare och kontrollerar att specifikationerna för layouten följs.

Anledningen till att Job Jackets skapades är att det kan vara ganska komplicerat att skapa layouter och skicka dem till tryckeriet.

Beakta till exempel några av de svårigheter som skapat bryderier för dem som skapat utskriftslayouter. Olika pressar har olika kapacitet och moderna sidlayoutprogram måste vara tillräckligt flexibla för att ge stöd åt alla olika typer av pressar. Det innebär att mycket kan gå fel, speciellt när den mänskliga faktorn räknas in. Här är några exempel:

  • En layoutare kanske använder färger eller importerad grafik som inte kan återges korrekt på den tryckpress som ska användas.
  • Ett dokument som budgeterats för 100 sidor kanske skickas för utskrift med 112 sidor.
  • Ett projekt skickas till tryckpressen eller skrivaren utan de grafikfiler eller teckensnitt som krävs.
  • En layout med liten text i en dekorfärg skickas till en fyrfärgspress, vilket resulterar i att texten inte gå att läsa.
  • Färghanteringsinställningar kanske konfigureras felaktigt för tryckpressen, vilket leder till oväntade resultat.

Stora och komplicerade tryckjobb innebär ännu större utrymme för misstag och kostnaden för sådana fel blir mycket större. Job Jackets förhindrar att användaren konstruerar jobb som inte kan tryckas eller som har konstruerats felaktigt.

Överordnat ämne: Job Jackets

Så här fungerar Job Jackets