Återhämta innehållet i en extern komponeringslayout

Om du förlorar en extern komponeringslayout (någon kanske råkade ta bort den från nätverket), visas alla Composition Zones-objekt som baseras på denna komponeringslayout som Saknas i panelen Composition Zones i dialogrutan Användning (menyn Övrigt). Du har dock fortfarande åtkomst till innehållet och du kan skapa en ny komponeringslayout från valfri värdlayout som använder den komponeringslayout som saknas. Så här återhämtar du innehållet i en förlorad extern komponeringslayout:

  1. Visa en layout med ett Composition Zones-objekt som baseras på den komponeringslayout som saknas.
  2. Välj Arkiv > Samarbetesinställning.
  3. Klicka på fliken Länkade layouter.
  4. Markera den saknade komponeringslayouten.
  5. Klicka på Bryt länk. Komponeringslayouten tas bort från fliken Länkade layouter och en ny komponeringslayout läggs till på fliken Delade layouter i dialogrutan Samarbetesinställning. Namnet på den här komponeringslayouten ser i och för sig likadant ut i paletten Delat innehåll, men det omvandlas faktiskt till en ny komponeringslayout med Tillgängligheten begränsad till Endast detta projekt. Sedan kan du placera och redigera komponeringslayouten.
Överordnat ämne: Dela en komponeringslayout

Återhämta innehållet i en extern komponeringslayout