Bryt länken till en komponeringslayout

Om ditt QuarkXPress-projekt innehåller ett Composition Zones-objekt som är länkat till en komponeringslayout i ett annat projekt, och du bryter länken, kan du använda Composition Zones.objektet till något annat utan att den uppdateras när det uppstår ändringar i det projekt som innehåller komponeringslayouten. När du bryter länken blir Composition Zones-objektet kvar i biblioteket med delat innehåll och är fortfarande tillgängligt i paletten Delat innehåll.

Så här bryter du länken mellan ett Composition Zones-objekt och motsvarande komponeringslayout:

  1. Välj Arkiv > Samarbetesinställning.
  2. Markera komponeringslayouten på fliken Länkade layouter och klicka på Bryt länk.
  3. Klicka på Klar. Komponeringslayouten tas bort från fliken Länkade layouter och en ny komponeringslayout läggs till på fliken Delade layouter i dialogrutan Samarbetesinställning. Komponeringslayouten blir kvar i biblioteket med delat innehåll.
Överordnat ämne: Dela en komponeringslayout

Bryt länken till en komponeringslayout