Länka till en komponeringslayout i ett annat projekt

När Tillgängligheten för en komponeringslayout är Alla projekt går det att länka komponeringslayouten. Andra användare kan länka till den länkningsbara komponeringslayouten från ett separat projekt och placera den länkningsbara komponeringslayouten i en av projektlayouterna som ett Composition Zones-objekt.

Så här etablerar du en länk till ett projekt som innehåller länkningsbara komponeringslayouter.

 1. Ha ett projekt öppet och välj Arkiv > Samarbetesinställning så visas dialogrutan Samarbetesinställning.
 2. Klicka på fliken Länkade layouter.
  QuarkXpress db collaboration setup linked layouts Länka till en komponeringslayout i ett annat projekt

  Du kan komma åt länkade komponeringslayouter i andra projekt från fliken Länkade layouter i dialogrutan Samarbetesinställning.

 3. Klicka på knappen Länka layout. Dialogrutan Länka layout visas.
 4. Markera det projekt som innehåller de länkningsbara komponeringslayouter som du vill lägga till i projektet och klicka på Öppna.
 5. De länkningsbara komponeringslayouterna i det projekt som du vill länka till visas i dialogrutan Samarbetesinställning och i paletten Delat innehåll.
  QuarkXpress db link layout after Länka till en komponeringslayout i ett annat projekt

  Fliken Länkade layouter i dialogrutan Samarbetesinställning visar en lista över länkningsbara komponeringslayouter från andra projekt.

  Anm: Du kan placera valfri länkad komponeringslayout i det aktiva projektets layouter. När du placerar en länkad komponeringslayout påminner det resulterande Composition Zones-objektet om en importerad bild eftersom du kan visa Composition Zones-objektet, men det går inte att redigera innehållet. Du kan dock redigera attributen i Composition Zones-objekt på samma sätt som du kan redigera attributen i ett bildblock.
Överordnat ämne: Dela en komponeringslayout

Länka till en komponeringslayout i ett annat projekt