Redigera en komponeringslayout: Attribut

Så här redigerar du layoutattributen i en komponeringslayout:

  1. Öppna den externa komponeringslayoutsfilen (Arkiv > Öppna) eller aktivera komponeringslayouten med layoutfliken. Du kan också aktivera komponeringslayouten genom att markera objektverktyget QuarkXpress tool item Redigera en komponeringslayout: Attribut och dubbelklicka på Composition Zones-objektet,
  2. Välj Layout > Layoutegenskaper för att visa dialogrutan Layoutegenskaper.
  3. För utskriftslayouter bekräftar du eller ändrar storlek, orientering och inställningar för motstående sidor och klickar sedan på OK.
  4. För webblayouter bekräftar du eller ändrar bakgrunds- och länkfärgen, layoutstorleken och bakgrundsbilden (om det finns någon) och klickar på OK.
Anm: Du kan ändra layouttypen i dialogrutan Layoutegenskaper, men det kan hända att du förlorar innehållet och inställningarna. Och detta gör att komponeringslayouten blir Otillgänglig i dialogrutan Användning (menyn Övrigt) i andra QuarkXPress-projekt som länkar till komponeringslayouten.

Överordnat ämne: Dela en komponeringslayout

Redigera en komponeringslayout: Attribut