Ta bort en länkad komponeringslayout

Borttagningen av en länkad komponeringslayout går till på ungefär samma sätt som när du bryter länken till en länkad komponeringslayout. Skillnaden är att när du tar bort en länkad komponeringslayout tas komponeringslayouten bort från biblioteket med delat innehåll, och visas därmed inte längre i paletten Delat innehåll. Du kan använda knappen Ta bort i dialogrutan Samarbetesinställning för att ta bort länken till en länkad komponeringslayout och du kan använda knappen Ta bort QuarkXpress btn shared content delete mac Ta bort en länkad komponeringslayout i paletten Delat innehåll för att ta bort eventuella länkade Composition Zones-objekt från paletten Delat innehåll. Oavsett hur du gör tas komponeringslayouten bort från paletten Delat innehåll.

Så här tar du bort en länkad komponeringslayout:

  1. Välj Arkiv > Samarbetesinställning.
  2. Markera komponeringslayouten på fliken Länkade layouter.
  3. Klicka på Ta bort.
Anm: Du kan bara använda knappen Ta bort för länkade komponeringslayouter.
Anm: När du har tagit bort en länkad komponeringslayout blir Composition Zones-objektet kvar på layoutsidan och du kan välja Objekt > Dela för att lägga tillbaka Composition Zones-objektet i paletten Delat innehåll.

Överordnat ämne: Dela en komponeringslayout

Ta bort en länkad komponeringslayout