Placera ett Composition Zones-objekt

När du har lagt till en komponeringslayout i paletten Delat innehåll kan du placera ett Composition Zones-objekt som baseras på denna komponeringslayout på en sida. Så här placerar du ett Composition Zones-objekt:

  1. Visa paletten Delat innehåll (menyn Fönster).
    QuarkXpress pal shared content czones Placera ett Composition Zones objekt

    Paletten Delat innehåll visar en lista med både komponeringslayouterna och annat delat innehåll.

  2. Markera den komponeringslayout som du vill placera.
  3. Dra komponeringslayouten från paletten Delat innehåll till layouten.

Placera ett Composition Zones-objekt