Werken met broninstellingen en uitvoerinstellingen in Job Jackets

Wanneer u een project maakt aan de hand van een Job Jackets-bestand, moeten de juiste bron- en uitvoerinstellingen aanwezig zijn en voor u zijn geselecteerd. U kunt nog steeds extra instellingen importeren, toevoegen en maken en deze instellingen voor weergave en uitvoer selecteren.

Werken met broninstellingen en uitvoerinstellingen in Job Jackets