Inställningar–Program–Ångra

I panelen Ångra i dialogrutan Inställningar (menyn QuarkXPress/Redigera) kan du styra alternativen för Ångra flera gånger.

  • Ange vilket tangentkommando som ska aktivera kommandot Återställ i menyn Återställningstangent.
  • Ange hur många åtgärder som kan lagras i ångringshistoriken i fältet Maximalt antal historikhändelser. Ångringshistoriken kan innehålla upp till 30 åtgärder. Standardinställningen är 20.
Överordnat ämne: Programinställningar

Inställningar–Program–Ångra