Inställningar–Program–Bildeffekter

Ibland får du bättre prestanda om du anger en cachemapp som ligger på en annan enhet än den eller de enheter där programmet QuarkXPress och projekten lagras. I panelen Bildeffekter i dialogrutan Inställningar (menyn QuarkXPress/Redigera) anger du i vilken mapp bildredigeringsåtgärderna ska cachas.

Överordnat ämne: Programinställningar

Inställningar–Program–Bildeffekter