Inställningar–Program–EPS

Använd panelen EPS i dialogrutan Inställningar (menyn QuarkXPress/Redigera) för att ange alternativ som har att göra med importerade EPS-bilder:

  • Välj ett alternativ i listan Förhandsvisning för att styra om QuarkXPress ska generera en förhandsvisning av en EPS-fil eller använda den förhandsvisningsbild som är inbäddad i filen (om det finns någon ). Det alternativ som anges i panelen används bara när EPS-förhandsvisningen skapas. Pm du ändrar inställningen måste du importera EPS-filen igen.
  • (Endast Mac OS): Du kan öka mängden virtuellt minne som är tillgängligt för återgivning av stora EPS-filer när du väljer Spara sida som EPS genom att öka värdet i fältet Virtuellt minne.
Överordnat ämne: Programinställningar

Inställningar–Program–EPS