Inställningar–Program–Reservteckensnitt

Markera Reservteckensnitt för att aktivera funktionen för reservteckensnitt. När den här funktionen är aktiv söker QuarkXPress igenom de aktiva teckensnitten i systemet för att hitta ett teckensnitt som inkluderar tecknet i fråga, om det stöter på ett tecken som inte kan visas i det aktuella teckensnittet.

Markera Sök om du vill att QuarkXPress ska leta reda på ett lämpligt teckensnitt som används i det aktiva projektet. Begränsa sökningen till ett visst område genom att markera Sista och sedan ange ett antal i fältet Styckena. Markera Hela artikeln för att utöka sökningen till hela artikeln om ett teckensnitt saknas.

Ange vilka reservteckensnitt som ska användas när programmet inte hittar några andra teckensnitt (med hänsyn till Sök-inställningarna), genom att välja ett alternativ i kolumnen Teckensnitt för varje skript/språk som anges i kolumnen Skript/Språk.

Välj ett alternativ i menyn Teckensnitt för sättmaskinsrad för att ange vilket teckensnitt som ska användas för sättmaskinsraden när en layout skrivs ut med passmärken.

Överordnat ämne: Programinställningar

Inställningar–Program–Reservteckensnitt