Inställningar–Program–Standardsökväg

Ange var i filsystemet eller nätverket kommandona Öppna, Spara/Spara som, Importera text och Importera ska börja söka i panelen Standardsökväg i dialogrutan Inställningar (menyn QuarkXPress/Redigera).

Överordnat ämne: Programinställningar

Inställningar–Program–Standardsökväg