Inställningar–Program–Teckensnitt

I panelen Teckensnitt i dialogrutan Inställningar (menyn QuarkXPress/Redigera) gör du följande inställningar:

Markera Visa i menyn Teckensnitt i området Förhandsvisningar av teckensnitt, för att visa de olika teckensnittsnamnen i respektive teckensnitt.

I området Teckensnittsmappning kan du:

  • Markera Visa inte dialogrutan Saknade teckensnitt om du inte vill att dialogrutan Saknade teckensnitt ska visas. Alternativknapparna under denna kryssruta avgör vad som ska hända när du öppnar ett dokument som innehåller ett saknat teckensnitt som du inte har definierat något ersättningsteckensnitt för.
  • Ange vilket ersättningsteckensnitt som ska användas genom att markera Ange det ersättningsteckensnitt som ska användas som standard och välj sedan ett ersättningsteckensnitt i menyn Standardersättningsteckensnitt.
  • Ange vilka ersättningsteckensnitt som ska användas genom att markera Ange det ersättningsteckensnitt som ska användas som standard och välj sedan ett alternativ i menyn Romanskt eller Östasiatiskt.
Överordnat ämne: Programinställningar

Inställningar–Program–Teckensnitt