Inställningar – Program – Stavningskontroll

I panelen Stavningskontroll i dialogrutan Inställningar(menyn QuarkXPress/Redigera) kan du ställa in olika alternativ för stavningskontroll.

I området Kontrollera stavningen för undantag:

  • Markera Ignorera ord med siffror om du inte vill kontrollera stavningen för ord som innehåller siffror.
  • Markera Ignorera Internet och filadresser om du inte vill kontrollera stavningen för e-postadresser och webbadresser (URL).
  • Markera Ignorera inledande versal för tyska om du inte vill kontrollera ord med inledande versal som är inställda för tyska språk – tyska, schweizertyska, reformerad tyska och reformerad schweizertyska – under stavningskontrollen.
  • Markera Ignorera inledande versal för andra språk än tyska om du inte vill kontrollera ord med inledande versal som är inställda för språk som inte är tyska under stavningskontrollen.

I området Reformerade språk, kan du markera Använd reformerad tyska 2006 för att använda reformerade tyska regler när du kontrollerar stavningen för text som har kodats med det tyska teckenspråket.

Överordnat ämne: Programinställningar

Inställningar – Program – Stavningskontroll