Inställningar – Layout – Stödlinjer och raster

I panelen Stödlinjer och raster i dialogrutan Inställningar (menyn QuarkXPress/Redigera) kan du ange olika standardinställningar för stödlinjer och designraster.

I fältet Vidhäftningsavstånd kan du ändra det förinställda vidhäftningsavståndet, som anger att objekten ska fästa vid stödlinjerna om de kommer inom 6 pixlar från en stödlinje, när Fäst vid stödlinjer är markerat (menyn Visa) (värdeområdet = 1 till 216, måttsystem = pixlar, minsta inkrement = 1).

I området Stödlinjer finns följande alternativ:

  • Ange den förinställda marginalen och färgerna på stödlinjerna, med knapparna för Marginalfärg och Stödlinjefärg.
  • Klicka på Framför innehållet eller Bakom innehållet för att ange om linjalstödlinjer och sidstödlinjer ska placeras framför eller bakom alla objekten på en sida.

I området Sidraster finns följande alternativ:

  • Ange ett värde i fältet Zoom – synlighet för att ange vid vilket lägsta zoomvärde som sidrastret för mallstödlinjer och textblock ska visas på skärmen.
  • Klicka på Framför innehållet eller Bakom innehållet för att ange om sidrastret för mallsidan ska placeras framför eller bakom alla objekten på en sida. Om du klickar på Framför innehållet, kan du även ange om sidrastret för mallsidan ska placeras framför eller bakom stödlinjerna.
Överordnat ämne: Layoutinställningar

Inställningar – Layout – Stödlinjer och raster