Inställningar – Layout – Tecken

I panelen Delning i dialogrutan Inställningar (menyn QuarkXPress/Redigera) ställer du in de förvalda inställningarna för nytt delat innehåll. Ange hur QuarkXPress ska konstruera typografiska stilar, såsom upphöjd och nedsänkt stil i panelen Tecken i dialogrutan Inställningar (menyn QuarkXPress/Redigera).

 • Du kan styra de upphöjda tecknens placering och skala (storlek) i området Upphöjd. Värdet för Förskjutning avgör hur långt över baslinjen QuarkXPress ska placera upphöjda tecken. Värdet för Förskjutning mäts i procent av teckenstorleken. Det förinställda värdet är 33 %. Värdet för V-skala anger tecknets vertikala storlek och mäts i procent av teckenstorleken. Värdet för H-skala avgör bredden och mäts i procent av den normala teckenbredden (som den har angetts av teckensnittsdesignern). Det förinställda värdet för båda skalorna är 60% (värdeområdet är 0 till 100 %, måttsystem = procent, minsta inkrement = 0,1).
 • Du kan styra de nedsänkta tecknens placering och skala (storlek) i området Nedsänkt. Värdet för Förskjutning avgör hur långt över baslinjen QuarkXPress ska placera nedsänkta tecken. Värdet för Förskjutning mäts i procent av teckenstorleken. Det förinställda värdet är 33 %. Värdet för V-skala anger tecknets vertikala storlek och mäts i procent av teckenstorleken. Värdet för H-skala avgör bredden och mäts i procent av den normala teckenbredden (som den har angetts av teckensnittsdesignern). Det förinställda värdet för båda skalorna är 100 % (värdeområdet är 0 till 100 %, måttsystem = procent, minsta inkrement = 0,1).
 • I området Kapitäler kan du styra skalan för tecken som använder stilen Kapitäler. Värdet för V-skala anger tecknets vertikala storlek och mäts i procent av teckenstorleken. Värdet för H-skala avgör bredden och mäts i procent av den normala teckenbredden (som den har angetts av teckensnittsdesignern). Det förinställda värdet för båda skalorna är 75 % (värdeområdet är 0 till 100 %, måttsystem = procent, minsta inkrement = 0,1).
 • Du kan styra skalan för tecken som ligger i överkant i området Överkant. Värdet för V-skala anger tecknets vertikala storlek och mäts i procent av teckenstorleken. Värdet för H-skala avgör bredden och mäts i procent av den normala teckenbredden (som den har angetts av teckensnittsdesignern). Det förinställda värdet för båda skalorna är 60% (värdeområdet är 0 till 100 %, måttsystem = procent, minsta inkrement = 0,1).
 • Använd området Ligaturer för att använda ligaturer som är inbyggda i ett teckensnitt. En ligatur är en typografisk konvention som gör att vissa tecken kombineras till en glyf. De flesta teckensnitt innehåller ligaturer för tecknen “f” följt av “i” och för “f” följt av “l”. I fältet Bryt över kan du ange över vilket kernings- eller knipningsvärde (mäts i 1/200 helfyrkantssteg) tecknen inte ska kombineras till ligaturer. Som exempel kan nämnas att en rubrik med ett högt knipningsvärde inte bör innehålla ligaturer. Det förinställda värdet är 1 (värdeområdet är 0 till 10, måttsystem = 0,005 [1/200] helfyrkant, minsta inkrement = 0,001). Markera Ej “ffi” eller “ffl” om du inte vill att de andra två bokstäverna i “ffi” och “ffl” (som i piffig och våffla) ska kombineras till ligaturer. Ligaturer med tre tecken var vanligt i traditionella typografiska system för dessa kombinationer, men ingår inte i teckensnitt som har utformats för Mac OS, vilket innebär att vissa typografer föredrar att hålla alla tre tecken separata i stället för att bara kombinera två av dem. Observera att ffi- och ffl-ligaturer inte ingår i många PostScript-teckensnitt men de finns med i de flesta OpenType-teckensnitt. Det här alternativet avmarkeras som standard.
 • Om du markerar kryssrutan Kerna autom över kan QuarkXPress använda de kerningtabeller som är inbyggda i de flesta teckensnitt till att styra avståndet mellan tecknen. Ange över vilken punktstorlek du vill använda automatisk kerning i fältet Kerna autom över. Funktionen Kerna autom över implementerar dessutom anpassad knipningsinformation som angavs i dialogrutan Knipningsvärden för ett markerat teckensnitt (Övrigt > Redigera knipning). Det här alternativet markeras som standard, med ett tröskelvärde på 4 punkter (värdeområdet = 0 till 72 punkter, måttsystem = olika (tum, pt, cm, m.m.), minsta inkrement = 0,001)
 • Markera Norm helfyrkant om du vill att helfyrkantsmellanslaget (dubbelt mellanslag) ska vara lika stort som textens punktstorlek (24-punkters text har t.ex. ett 24-punkters helfyrkantsmellanslag). Om du avmarkerar Norm helfyrkant, använder QuarkXPress bredden på två nollor i det aktuella teckensnittet som bredden på ett helfyrkantsmellanslag. Detta alternativ är markerat som standard. Du kan infoga ett helfyrkantsmellanslag genom att trycka på Alternativ+mellanslag/Ctrl+Skift+6.
 • I fältet Bredd på blanksteg kan du ändra bredden på ett flexibelt mellanslag från det förinställda 50 %. Skapa ett brytande flexibelt mellanslag genom att trycka på Alternativ+Skift+mellanslag/Ctrl+Skift+5. Skapa ett icke brytande flexibelt mellanslag genom att trycka på Kommando+Alternativ+Skift+mellanslag/Ctrl+Alt+Skift+5. Värdet i Bredd på blanksteg uttrycks i procent av ett normalt halvfyrkantsmellanslag i ett visst teckensnitt och en viss teckenstorlek (värdeområdet = 0 till 400 %, måttsystem = procent, minsta inkrement = 0,1).
 • När du till
  ämpar teckenstilen Versaler kan du ange om accenterna ska ingå i de tecken som har accenter i kryssrutan Accenter på versaler. Detta alternativ är markerat som standard.
Överordnat ämne: Layoutinställningar

Inställningar – Layout – Tecken