Menu QuarkXPress (tylko system Mac OS)

Menu QuarkXPress stanowi część programu QuarkXPress dla systemu Mac OS X. Menu to zawiera identyczne opcje jak menu aplikacji dla innych programów w systemie Mac OS X. Opcje te umożliwiają wyświetlanie i ukrywanie programu QuarkXPress oraz innych aplikacji, uzyskiwanie dostępu do preferencji i zamykanie programu QuarkXPress. To menu zawiera następujące opcje:

  • O programie QuarkXPress: Umożliwia wyświetlenie informacji o programie QuarkXPress, takich jak numer wersji.
  • Edytuj kod licencji: Umożliwia zmianę kodu walidacyjnego zainstalowanej kopii programu QuarkXPress. Zmieniając ten kod, można przekształcić wersję testową (wcześniej nazywaną „wersją próbną”) programu QuarkXPress w pełni funkcjonalną wersję, zmienić języki obsługiwane przez interfejs użytkownika, a także przekształcić program QuarkXPress w wersję Plus.
  • Przenieś licencję programu QuarkXPress: Umożliwia dezaktywowanie programu QuarkXPress na danym komputerze, tak aby aktywować go na innym komputerze. Opcja dostępna jest tylko w przypadku, gdy program QuarkXPress został uaktywniony.
  • Uaktywnij program QuarkXPress: Umożliwia aktywowanie programu QuarkXPress na tym komputerze. Opcja dostępna jest tylko w przypadku, gdy program QuarkXPress działa w trybie demonstracyjnym.
  • Preferencje: Umożliwia modyfikowanie domyślnych wartości i ustawień. Więcej informacji zawiera temat „Preferencje”.
  • Skończ QuarkXPress: Umożliwia zamknięcie programu.
Temat nadrzędny: Menu

Menu QuarkXPress (tylko system Mac OS)